Η Εταιρεία

Η Atalanti Home and Personal Care είναι μια ελληνική εταιρεία που παράγει και διακινεί τα δικά της προϊόντα οικιακής & προσωπικής Φροντίδας.

Γνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου, εμπιστευόμαστε την ομάδα των ειδικών μας και εστιάζουμε στις ανάγκες των πελατών μας, καθορίζοντας όλες τις δραστηριότητές μας. 

Οι Αξίες Μας

Επικεντρωμένοι στην έρευνα, την καινοτομία και την ποιότητα, προσφέρουμε αποτελεσματικά και αξιόπιστα προϊόντα, τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένες γνώσεις.

Έρευνα

Παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις αξιοποιώντας το υψηλά καταρτισμένο προσωπικό μας, καθώς και τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήριά μας.

Καινοτομία

Στόχος μας η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μας, παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις τάσεις της αγοράς και τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Ποιότητα

Η δυνατότητά μας να προσφέρουμε προϊόντα αδιαμφισβήτητης υπεροχής, αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτη αξία.

Η εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας αποτελεί κυρίαρχη αξία και δέσμευση που καθοδηγεί όλες μας τις δραστηριότητες.

Οι άνθρωποί μας

Το ανθρώπινο δυναμικό της Atalanti Home and Personal Care είναι o σημαντικότερος πόρος και ο ουσιαστικότερος συντελεστής ανάπτυξης της εταιρείας μας.

Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία και επιβραβεύουμε την προσπάθεια του προσωπικού μας, εξασφαλίζοντας ένα δημιουργικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Μέσω προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης φροντίζουμε για την συστηματική εκπαίδευση των ανθρώπων μας, στηρίζουμε κάθε εργαζόμενο να αναπτύξει τις δεξιότητες και την δημιουργικότητά του, προωθούμε την ανέλιξη, την καθολική συμμετοχή και την αξιοποίηση του προσωπικού μας και επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε πελατοκεντρική αντίληψη σε όλα τα τμήματα της εταιρείας μας.

Οι Πολιτικές μας